Kako pomembna je zame priprava na starost?
Zakaj je zame priprava na starost pomembna?Boljša ekonomska, socialna in pravna varnost v starosti


Večja samostojnost in neodvisnost v starosti


Boljša socialna vključenost


Višja kakovost življenja v starosti, predvsem na področju zdravja, bivanja in socialnih odnosov


Boljše poznavanje in zagotavljanje potrebnih virov v starosti


Aktivnejše preživljanje starosti in izvajanje primernih aktivnosti


Dobro poznavanje in zagotavljanje ustreznih storitev pomoči, svetovanja in podpore (medgeneracijska pomoč, prostovoljstvo, skupnostne storitve)


Večja vključenost v vseživljenjsko učenje


Boljše poznavanje in preprečevanje nasilja v starosti in različnih oblik diskriminacije ter izključevanja starejših ljudi